Z czego składa się urządzenie UGR-FACT?

Tra

Po dziesięciu latach badań Fernando Moreno, doktor inżynierii lądowej z Uniwersytetu w Granadzie, i Servosis ogłosili urządzenie przeznaczone do analizy zachowania asfaltu.

Już jako student Fernando Moreno był świadomy, że testy przeprowadzane na asfalcie muszą pójść o krok dalej. Wnioski wydawały się niepełne, a możliwość ich poprawy realna. Dlatego postawił sobie za cel zaprojektowanie nowej metody, która dałaby większą jasność, jak przejazd pojazdów wpływa na drogę i zakończył tworząc urządzenie UGR-FACT. Sukces był tak duży, że zdobył on nagrodę „Best Communication 2015” przyznawaną przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Producentów Mieszanek Asfaltowych (ASEFMA), o którą walczyło 37 innych projektów, oraz medal Roberta L’Hermite, jedną z najbardziej prestiżowych nagród w branży.

We współpracy z firmą Servosis, Laboratorium Inżynierii Budowlanej (LabIC), kierowane przez Fernando Moreno, zaprojektowało lekkie urządzenie o niewielkich rozmiarach, które pozwala na ocenę zarówno pojedynczych mieszanek bitumicznych, jak i kompletnych odcinków nawierzchni oraz rozwiązań antyspękaniowych.

Ze swojej strony firma Servosis była wyłącznie odpowiedzialna za wyprodukowanie narzędzia, które umożliwia wysoką powtarzalność i odtwarzalność w cyklach ściskania i zginania. Po żmudnym procesie udało się osiągnąć pełną adaptację do potrzeb operatora, dzięki czemu liczba cykli, waga czy częstotliwość może być zdefiniowana przez badacza, a dodatkowo z czujników narzędzia można uzyskać nieskończoną ilość danych. Biorąc pod uwagę dobre wyniki, można mieć nadzieję, że w przyszłości jego realizacja stanie się standardem krajowym i międzynarodowym.

Związek pomiędzy Uniwersytetem w Granadzie i Servosis sięga narodzin firmy jako znak zaangażowania w krajowe badania i szkolenia. Od początku swojego istnienia Servosis aktywnie współpracuje z uczelniami, które realizują projekty związane z materiałoznawstwem, co oznacza, że jest również w stałym kontakcie np. z Uniwersytetem w Coruña, Politechniką w Madrycie czy Uniwersytetem w Alicante.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach lub mają Państwo jakiekolwiek pytania lub sugestie, Servosis z przyjemnością udzieli Państwu pomocy, dzwoniąc pod numer 916 91 68 61 lub wysyłając e-mail na adres comercial@servosis.com.