Próby rozciągania

Próby rozciągania są uważane za jedne z najważniejszych testów do określania właściwości mechanicznych dowolnego materiału. Uzyskane dane można wykorzystać do porównania materiałów ze sobą oraz do poznania, czy kawałek danego materiału będzie w stanie wytrzymać określone warunki obciążenia.

Do prób rozciągania używa się uchwytów i ekstensometrów w celu lepszego obliczenia wyników, które wykonuje się na stalach, aluminium, gumach, tworzywach sztucznych itp.

Ponadto, oprogramowanie sterujące jest specjalnie opracowane, aby móc przeprowadzać te testy, takie jak na przykład te w ramach normy ISO 6892. Niniejszy standard określa metodę badania materiałów metalicznych i określa właściwości mechaniczne, które mogą być określone w temperaturze pokojowej. Badanie polega na odkształcaniu części w trakcje, zazwyczaj do momentu pęknięcia, w celu określenia jednej lub więcej właściwości mechanicznych.

Do prób rozciągania Servosis posiada różne uniwersalne maszyny: ME 402, MUE 403, ME 405, MUE 404, MUF 401 i MUF 404.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prób rozciągania, możesz skontaktować się z nami lub złożyć dowolne zapytanie za pośrednictwem naszego numeru telefonu 916 91 68 61 lub poprzez nasz e-mail comercial@serviosis.com.