Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa, co to jest i dlaczego tak się nazywa?

Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa to urządzenie podobne do prasy, z możliwością poddawania materiałów próbom rozciągania, ściskania lub zginania w celu pomiaru ich właściwości. Wywierana siła jest uzyskiwana za pomocą płyt ściskających lub uchwytów (stożkowych lub bocznych) napędzanych śrubami (uchwyty ręczne) lub hydraulicznie (uchwyty hydrauliczne).

Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa służy do badania wytrzymałości różnego rodzaju materiałów. W tym celu posiada system serwo-sterowania (servolazo), który przykłada kontrolowane obciążenia do próbki (modelu o ustalonych wcześniej wymiarach) i mierzy odkształcenie oraz obciążenie w momencie złamania w postaci wykresu.

Jakie rodzaje badań można wykonać? Na przykład w laboratorium stosuje się próbki w skali, które zachowują pełne właściwości badanego materiału. Mogą być one rozciągane, ściskane lub zginane.

Różne rodzaje testów: rozciąganie, ściskanie, ścinanie, zginanie, zdzieranie, rozrywanie, ciągliwość cykliczna i zginanie.

A niektóre właściwości, które są oceniane to:

1- Elastyczność

2 – Szczep

3- Wydłużenie

4- Twardość

5 – Embutalność

6- Odporność (energia deformacji)

Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z nami lub zadać nam dowolne pytanie pod naszym numerem telefonu 916 91 68 61 lub poprzez nasz e-mail comercial@servosis.com.