Maszyny do badania rozciągania

Máquinas de ensayo

Próby rozciągania, czyli mechaniczna metoda badania materiałów, służąca do określania wartości charakterystycznych materiałów, przeprowadza się za pomocą maszyn do rozciągania lub uniwersalnych maszyn wytrzymałościowych.

W zależności od rodzaju badanego materiału, metoda ta jest stosowana zgodnie z odpowiednią normą do wyznaczania m.in. wartości granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu.

Próby rozciągania 

Próby rozciągania mogą być przeprowadzane na różnego rodzaju próbkach; 

  • Jednym z najbardziej charakterystycznych jest stalowy pręt falisty, zarówno ze stali węglowej, jak i ze stali nierdzewnej lub aluminium. W tym rodzaju produktu SERVOSIS jest jednym z głównych dostawców wyposażenia dla głównych krajowych grup stalowych.
  • W wąskich, obrabianych próbkach do określenia zachowania się materiału pod wpływem jednoosiowego naprężenia równomiernie rozłożonego w przekroju próbki.
  • W próbkach z karbem do symulacji wieloosiowych stanów naprężeń.
  • W produktach takich jak kable i druty, przędze, folie, liny, elementy formujące, komponenty lub grupy komponentów.

Co powinniśmy wziąć pod uwagę przeprowadzając tego typu badanie?

Aby przeprowadzić tego typu badanie, musimy posiadać niezbędny sprzęt, w tym, jak już wspomnieliśmy, maszyny do rozciągania. Składają się one z dwóch części:

1- Urządzenie wytwarzające obciążenie, które może być serwo-hydrauliczne, serwo-mechaniczne lub pneumatyczne i które ma stałą i ruchomą głowicę. 

2- Urządzenie do pomiaru obciążenia i zarejestrowanego przemieszczenia, które jest elektroniczne, reguluje przyłożenie obciążenia i generuje wykresy powodujące zachowanie się próbki. 

 

Analiza danych zebranych z prób rozciągania

Dzięki krzywej uzyskanej z badania mielibyśmy dostęp do pomiarów odkształceń sprężystych, pełzania, odkształceń plastycznych i ścisłości, co dałoby nam dostęp do takich danych jak granice proporcjonalności czy sprężystości. Tylko w ten sposób możemy mieć pewność, że wybrany materiał będzie lub nie będzie spełniał swojej zamierzonej funkcji, czyli producenci mogą uzyskać pełny profil jego właściwości wytrzymałościowych. 

W raporcie z badań przedstawiona zostanie Norma, w której przeprowadzono badanie, parametryzacja próby, dane z maszyny i wyniki badań, a także graficzna krzywa siła/odkształcenie.

W firmie Servosis oferujemy najlepsze maszyny do wykonywania tego typu badań, posiadamy również sześć modeli dostosowanych do różnych potrzeb naszych klientów.

Są to modele, które tworzą nasz katalog maszyn trakcyjnych; ME 402, ME 405, MUE 403iMUE 404

Seria ME-402

Maszyny do rozciągania serii ME-402 pokrywają zakres niskich obciążeń dla quasi-statycznych testów wszystkich rodzajów materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, gumy, stale, aluminium, materiały budowlane, gleby, asfalty itp. 

Dokładność pomiaru analogowych kanałów siły i przemieszczenia spełnia wymagania klasy 1 normy EN7500-1

Posiadają nośności od 0,1 do 30 t. Budowane są w formacie podłogowym lub stołowym. Ich uniwersalność pozwala na zastosowanie w większości znormalizowanych badań, mogąc pracować zarówno przy rozciąganiu jak i ściskaniu, z odpowiednim oprzyrządowaniem, na tej samej przestrzeni.

ME-402

Seria ME-405

Maszyny wytrzymałościowe serii ME-405 pokrywają zakres niskich obciążeń do badań quasi-statycznych wszystkich rodzajów materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, gumy, stale, aluminium, itp.  Dokładność spełnia wymagania klasy 1 normy EN-7500-1

 

Budowane są w zakresie nośności od 0,5 do 50 t. Uniwersalność urządzenia pozwala na zastosowanie go w większości znormalizowanych badań, mogąc pracować zarówno przy rozciąganiu jak i ściskaniu, z odpowiednim oprzyrządowaniem, na tej samej przestrzeni. 

 

Urządzenie składa się z płyty podłogowej, kolumn bocznych (w zależności od nośności mogą być 2 lub 4), mostu górnego, mostu dolnego, głowicy pomiarowej, uchwytów, wyposażenia pomiarowego i sterującego, składającego się z komputera PC i oprogramowania sterującego PCD2K.

ME-405

Seria MUE-403

Maszyny wytrzymałościowe MUE-403 mogą wykonywać badania statyczne i dynamiczne o różnych wydajnościach, od 5 do 100 Tm, do 5 Hz. 

Zaprojektowane głównie do badania stali i materiałów sztywnych, zarówno prętów okrągłych jak i płaskich oraz prętów falistych, mogą również badać każdy inny rodzaj materiału. 

Charakteryzują się m.in. dużą sztywnością (większą niż 1Fn/mm), niską obsługą, łatwą instalacją, dużą różnorodnością testów, szybkością w umieszczaniu różnych próbek. 

Cały system jest sterowany hydraulicznie serwo, w tym napędy szczęk, ruchy i blokada górnego mostu.

MUE-403

Seria MUE-404

Maszyny wytrzymałościowe serii MUE-404 umożliwiają wykonywanie statycznych i dynamicznych prób rozciągania i ściskania o niskiej częstotliwości w tej samej przestrzeni, poprzez siłownik dwustronnego działania sterowany serwozaworem. 

Stosowane są głównie do badania rozciągania próbek metalowych, zarówno prętów okrągłych jak i płaskich oraz prętów falistych. 

Nośności robocze wynoszą od 60 do 200 Tm (na życzenie do 500 Tm). W przypadku stosowania tych maszyn do badań statycznych, instalowane są grupy hydrauliczne o przepływie od 13 do 38 l/min, osiągające prędkości przemieszczania ok. 3 mm/sg. 

W testach dynamicznych, natężenie przepływu będzie badane w zależności od testu. Maksymalna częstotliwość pracy 10Hz. 

MUE-404

Jeśli nasz Blog o Maszynach Trakcyjnych okazał się interesujący, sprawdź nasz katalog, aby uzyskać więcej informacji, a jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, możesz skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *