EXTENSOMETRY

Servosis posiada szeroki zakres dostępnych tensometrów.

Opis

Servosis posiada szeroką gamę ekstensometrów do bezpośredniego pomiaru odkształceń występujących w próbkach podczas badań.