Co to jest próba rozciągania?

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych technik w kontroli jakości jest próba rozciągania. Metoda ta polega na przytrzymaniu próbki badanego materiału, przyłożeniu do jej dwóch końców przeciwstawnych sił za pomocą uniwersalnych maszyn do rozciągania i w końcu uzyskaniu krzywych siła-odkształcenie i naprężenie-odkształcenie.

Co otrzymujemy po wykonaniu próby rozciągania?

Na podstawie tych krzywych możemy przede wszystkim zmierzyć m.in. odkształcenia sprężyste próbki, jej pełzanie lub uginanie się, odkształcenia plastyczne i ścisłość. 

Jeśli proces został przeprowadzony prawidłowo, przy użyciu sprzętu i procedury wskazanej przez normę ISO 6892-1, to te pomiary i inne uzupełniające subiekty powinny pozwolić nam uzyskać wszystkie potrzebne dane o materiale:

  • Granica proporcjonalności, która odzwierciedla naprężenie, przy którym występują odkształcenia nieproporcjonalne.
  • Granica sprężystości, która pokazuje siłę lub napięcie, przy którym powstają odwracalne odkształcenia.
  • Granica odkształcenia trwałego, czyli minimalne naprężenie powodujące odkształcenie trwałe.
  • Granica utraty proporcjonalności, punkt naprężenia, od którego wydłużenie nie jest już równe procentowi długości początkowej.
  • Wytrzymałość na rozciąganie, oznacza maksymalne naprężenie, jakie materiał dopuszcza podczas próby bez zerwania.
  • Wytrzymałość na zerwanie, która wskazuje na naprężenie przyłożone w momencie zerwania.
    wydłużenie przy zerwaniu, które jest stosunkiem przyrostu długości próbki po zerwaniu do jej długości przed próbą.
  • Odkształcenie końcowe, które oddaje spadek przekroju poprzecznego spowodowany zniszczeniem.
  • Praca odkształcenia, która obejmuje naprężenia niezbędne do osiągnięcia zerwania materiału oraz zdolność materiału do stawiania oporu.

W ten sposób rozwiewane są wszelkie wątpliwości dotyczące teoretycznie zrealizowanych projektów. Uzyskanie tych danych pozwoli inżynierom na zaprojektowanie elementów, które nie zawiodą w realizacji zadania, do którego są przeznaczone.

Niewiele laboratoriów dysponuje sprzętem umożliwiającym optymalne przeprowadzenie procesu. Jeśli chcesz być jednym z nich, nie wahaj się zapoznać z katalogiem produktów Servosis, gdzie mamy wszystkie rodzaje maszyn testujących od 1 do 150 ton. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub sugestii, skontaktuj się z nami!

Ruszaj z nami do przodu!

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?