S.I.

„Projekt polegał na zaprojektowaniu dwóch suwnic ładunkowych, które są zakotwiczone na płycie ładunkowej laboratorium, obie suwnice zasilane są pompą olejowo-hydrauliczną o wydajności 90 l/min. Główna bramownica ma rozpiętość 5 m i osiąga wysokość 5,5 m. Jego zdolność do uruchamiania wynosi 70 ton. Możliwe jest wprowadzenie obciążeń poziomych, dla których zaprojektowano szereg cięgien, które zakotwiczone w płycie gwarantują poziomą stabilność systemu uruchamiania obciążeń oraz jego sztywność. Druga bramownica ma rozpiętość 2 m, wysokość 5,5 m i udźwig 250 ton. Obie suwnice poruszane są za pomocą siłowników hydraulicznych, co znacznie ułatwia pionowe ustawienie nadproża. Podczas całego procesu projektowania, montażu i kalibracji, interakcja z SERVOSIS była bezpośrednia, dwukierunkowa i bez zakłóceń komunikacji. Wszystkie nasze wkłady zostały uwzględnione i wiele innych zostało dostarczonych przez SERVOSIS, aby poprawić produkt końcowy. Nawet gdy instalacja została zakończona, pozostawali z nami w kontakcie, aby zatwierdzić i poświadczyć, że wszystko działa zgodnie z projektem. Niewątpliwie wraz z jakością urządzeń wysoko cenione są bezpośrednie relacje klientów z projektantami, bez doszukiwania się zamkniętego produktu i niedostępności u projektantów i konstruktorów urządzeń. Niewątpliwie jest to jedna z wartości tej firmy, którą należy podkreślić”.