Kontynuujemy pracę nawet w czasach koronawirusów.

W marcu ubiegłego roku, a dokładnie 14, w całym kraju ogłoszono Stan Alarmu z powodu Covid-19.

Są to trudne czasy, czasy masowego zamykania się w domach, które można opuścić tylko z różnych powodów przewidzianych w przepisach.

W Servosis, jako firma zajmująca się projektowaniem, rozwojem i produkcją maszyn wytrzymałościowych, pozostajemy w czołówce. Zawsze przestrzegając środków bezpieczeństwa i higieny zadekretowanych przez rząd, kontynuujemy pracę nad projektami powierzonymi nam przez naszych klientów.

Zarówno pracownicy warsztatów w naszych zakładach, jak i ci, którzy wykonują swoją codzienną pracę w formie telepracy, tworzą wspaniały zespół Servosis, który każdego dnia stara się kontynuować normalną obsługę wszystkich naszych klientów.

Dzięki temu udało nam się zrealizować projekty, które mieliśmy w portfelu i nadal rozwijamy nowe zlecenia. Wszystko to dlatego, że w Servosis dostosowujemy się do zmian narzucanych przez społeczeństwo, rynek i nasze otoczenie.

Nie znamy lepszego sposobu na walkę z kryzysem niż robienie tego, co potrafimy najlepiej: ciężka praca nawet w czasach koronawirusów.

Razem osiągniemy sukces!