Miesiąc: sierpień 2022

Ekstensometr wideo

Optyczny wideoekstensometr jest urządzeniem zdolnym do pomiaru odkształceń pręta falistego poddawanego naprężeniom podczas testu w maszynie wytrzymałościowej.

Esej Feniksa

Skuteczna metodologia oceny wytrzymałości, wiązkości i energii kruszenia mieszanek bitumicznych.

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?