Próby ściskania

Próba ściskania jest wykonywana w celu określenia właściwości materiału lub zachowania się elementu lub kompletnego systemu pod wpływem naprężeń zewnętrznych.

Seria MES przeznaczona jest do badania próbek betonu, skał, cementów i materiałów budowlanych o masie od 150 do 800t. Maszyny tego typu są budowane zgodnie z ENE -EN 12390-4 z klasą dokładności 1 zgodnie z UNE-7500-1.

Maszyny te mogą być wyposażone w siłownik jedno- lub dwustronnego działania. W pierwszym przypadku steruje nim zawór proporcjonalny, wystarczający głównie do prostych prób sprężania. W drugim przypadku jest on sterowany przez serwozawór i zawiera czytnik przemieszczeń oraz podwójny czujnik ciśnienia. System ten zapewnia maszynie kontrolę wysokiego ciśnienia, co jest niezbędne przy niektórych rodzajach testów.

Szczególnym zastosowaniem serii MES jest badanie skał, do którego wymagane jest kilka akcesoriów:

-Czujka: do badań trójosiowych zgodnie z normą UNE 22- 950-92.

-Moduł pomiarowy z taśmami ekstensometrycznymi: moduł do bezpośredniego pomiaru z taśmami ekstensometrycznymi do obliczania współczynnika Poissona przyklejonymi na próbce. Standardowo 4 kanały z możliwością rozbudowy do 8.

-Moduł pomiarowy z deflektometrem: do pomiaru odkształcenia osiowego i obliczania modułu.

Firma Servosis zajmuje się projektowaniem, rozwojem i produkcją maszyn testujących, elektronicznych i mechanicznych systemów kontroli jakości i analizy materiałów, serwomechanizmów, sterowników procesów przemysłowych i maszyn, robotyki, systemów pomiarowych i akwizycji danych.  Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej, wysłać e-mail na adres comercial@servosis.com lub zadzwonić pod numer 916 91 68 61 lub 916 91 64 11.

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?