Servosis kontynuuje swoją międzynarodową ekspansję

W Servosis kontynuujemy pracę w doskonałym tempie, pomimo dotkliwego braku microchips.

Dowodem na to jest jeden z ostatnich zrealizowanych przez nas projektów. To również pokazuje i potwierdza chęć Servosis do dalszego poszerzania granic i wchodzenia na nowe rynki międzynarodowe.

Ten ostatni projekt polegał na montażu kompletnego laboratorium dla francuskiej huty stali. Tego typu branża jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego danego kraju (jak również tworzy dużą liczbę miejsc pracy), dlatego wymagania dotyczące pozyskiwania maszyn przez jej dostawców są niezwykle wysokie.

Do tego projektu francuska firma nabyła jedne z naszych najlepszych maszyn:

  • Oznaczenie.
  • Maszyna do prostowania.
  • Maszyna trakcyjna.
  • Maszyna do cięcia i spęczania.

Maszyny te okazały się doskonałymi sprzymierzeńcami wszystkich firm, które z nimi pracują, dzięki bardzo wysokiej jakości, z jaką zostały stworzone, ich niezawodności i trwałości.

Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować temu klientowi za zaufanie, jakim nas obdarzył i mamy nadzieję, że będziemy mogli z nim ponownie współpracować przy kolejnych projektach rozbudowy.

W Servosis jesteśmy ekspertami w dziedzinie maszyn przemysłowych, posiadamy wszystkie rodzaje maszyn do prób rozciągania, prób klimatycznych, ogniw obciążeniowych i serwomechanizmów. Wykonujemy również kalibrację i konserwację maszyn wytrzymałościowych. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt!